Klaipėdos savivaldybės Tarybos rinkimai – 2015 m.

TS – LKD

 Atviras miesto valdymas, žiniomis ir skaidriais sprendimais paremtos pertvarkos.

 • Tobulinsime miesto valdymą – optimaliai panaudosime lėšas, nešvaistysime jų, priimsime tik skaidrius ir visuomenėje aptartus sprendimus; apie priimtų sprendimų efektyvumą teirausimės pačių klaipėdiečių;
 • Atversime miestiečiams duris į savivaldybę – sieksime tiesioginio savivaldybės darbuotojų ir miesto gyventojų ryšio, asmeninės valdininkų atsakomybės už darbo kokybę. Ugdysime ir plėtosime bendruomeniškumą, tikrąją savivaldą, atsakomybę už savo miestą. Kad miestiečiams būtų patogiau spręsti rūpimus klausimus arčiau namų, steigsime seniūnijas ir bendruomenių centrus. Suteiksime jiems realias galias spręsti socialinės rūpybos, gyvenamos vietos deklaravimo, gyvenamosios aplinkos priežiūros ir kitus vietos bendruomenėms aktualius klausimus, tokiu būdu sumažinsime savivaldybės valdininkų skaičių;
 • Įtrauksime klaipėdiečius – bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo, kultūros ir kitus visuomenės atstovus į atvirai ir nuolat veikiančios viešojo valdymo tobulinimo komisijos – mero patariamosios visuomeninės institucijos veiklą ;
 • kontroliuosime, kad visuomenės atstovų merei pateikti, Taryboje svarstyti ir priimti pasiūlymai būtų įgyvendinti.

 

 1. Išskirtinis dėmesys visuomenės švietimui bei kultūrai, jaunųjų klaipėdiečių pilietiškumo ugdymui ir intelektualiai veiklai.
 • Sieksime, kad mokykloms būtų suteikta daugiau laisvių (rinktis mokytojus, diferencijuoti mokytojų atlyginimus), bet ir reikalausime atsakomybės – gerėjančių mokymosi rezultatų, išsamesnio patriotinio ir pilietinio ugdymo bei Lietuvos istorijos dėstymo;
 • neleisime politizuoti mokyklų vadovybės; į mokyklų vadovų skyrimo procesą įtrauksime mokyklų bendruomenes;
 • Sudarysime sąlygas, kad visi miesto gyventojų ikimokyklinio amžiaus vaikai galėtų lankyti darželius;
 • Pakviesime ugdymo įstaigų atstovus, miesto akademinę bendruomenę ir kultūros ekspertus dalyvauti sprendžiant švietimo, mokslo ir kultūros klausimus.

 

 

 

 

 1. Klaipėdiečių gyvenimo kokybės gerinimas.
 • Geriau išnaudosime miesto galimybes ir išteklius, kad jame taptų patrauklu ir komfortabilu gyventi, dirbti, plėtoti verslus, kurti, ilsėtis; sieksime, kad Klaipėdos miesto gyventojų skaičius stabilizuotųsi ir imtų didėti;
 • Atliksime miesto gyvenamųjų rajonų kompleksinį atnaujinimą: šaligatviai, apšvietimas, įvažiavimai į kiemus, automobilių stovėjimo bei vaikų žaidimo aikštelės;
 • užtikrinsime, kad gyventojams mažėtų komunalinės išlaidos: mokestis už buitinių atliekų tvarkymą (siūlysime mokėti pagal atliekų kiekį arba gyventojų skaičių būste), mokesčiai už šildymą (mažinsime priklausomybę nuo dujų) ir vandenį (optimizuosime vandens tiekimo įmonės kaštus);
 • teiksime paramą jaunoms šeimoms, įskaitant ir paramą pirmojo būsto įsigijimui, plėsime socialinio būsto pasiūlą, efektyvinsime jo panaudojimą;
 • Nedelsdami reanimuosime senamiestį, sudarydami palankias sąlygas čia plėtotis verslams, turizmo, poilsio ir pramogų infrastruktūrai;
 • Inicijuosime ir įgyvendinsime sveikos gyvensenos programą miestiečiams;
 • Padėsime miesto senjorams pasijusti reikalingais savame mieste – jų organizacijoms ir meno kolektyvams suteiksime galimybes laisvai bendrauti, užsiimti menine saviraiška savivaldybės suteiktose patalpose (pirmiausia – naujai įkurtuose bendruomenių centruose).

 

 1. Miesto plėtros planas – mūsų pastangomis augančios investicijos, sukurtos naujos darbo vietos, laisvai besiplėtojantis smulkus ir vidutinis verslas.
 • Atgaivinsime Smulkaus ir vidutinio verslo Tarybos prie savivaldybės veiklą, suteiksime jai daugiau galių ir teisių sprendžiant verslo klausimus;
 • Pasieksime, kad mieste būtų įkurta „Investuok Lietuva“ biuro atstovybė; įkursime miesto investitorių forumą; stiprinsime Klaipėdos kaip jūrinio miesto įvaizdį;
 • Teiksime paramą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, kuriančioms mieste naujas darbo vietas – įkursime tam tikslui savivaldybės rėmimo fondą;
 • Kokybiškai plėtosime miesto visuomeninio susisiekimo sistemą, transporto ryšius su regiono jūrinės metropolijos centrais, priemiestinėmis teritorijomis;
 • Kartu su klaipėdiečiais parengsime miesto perspektyvos 30-50 metų laikotarpiui viziją.

 

 1. Korupcijai – ne!
 • Pasieksime, kad savivaldybė vykdytų tik skaidrius ir pagrįstus viešuosius pirkimus;
 • Užtikrinsime skaidrią ir efektyvią savivaldybės įmonių, įstaigų ir institucijų veiklą;
 • Įgyvendinsime veiksmingą korupcijos prevencijos programą.