Mieli klaipėdiečiai,agneb

 

Esu Agnė Bilotaitė – Jūsų kandidatė į Klaipėdos miesto merus.

Klaipėda – trečias pagal dydį Lietuvos miestas, vienintelis uostamiestis. Nors tai miestas, turintis milžiniškas perspektyvas ir potencialą, dabartinė Klaipėdos padėtis nekelia didelio džiaugsmo. Statistika rodo, jog Klaipėdoje nuolatos mažėja gyventojų – netekome jau beveik trečdalio klaipėdiečių. Tą liudija apmiręs senamiestis ir tuštėjančios gatvės, pagyvėjančios tik per Jūros šventęyresniesiems Klaipėdoje gyventi tampa nepatogu, o jaunimui nuobodu, nematyti perspektyvų savo šeimos ateičiai kurti čia, prie Baltijos.

 

Mano didžiausias noras – sugrąžinti mūsų miestui gyvybę ir džiaugsmą. Vėl padaryti Klaipėdą miestu, kuriuo galima didžiuotis, kuriame įdomu, smagu ir saugu gyventi. Klaipėdiečiai – nuostabūs žmonės, tvirti, darbštūs ir atkaklūs. Esu įsitikinusi, jog jei imsimės šio darbo visi kartu – mums pavyks prikelti Klaipėdą geresniam gyvenimui.

 

Artėja savivaldos rinkimai, kuriuose Jūs rinksite savojo miesto merą. Kviečiu balsuoti už mane, nes mano ir Jūsų lūkesčiai sutampa.

 

Kartu su manimi ateina ir mano komanda – jauni, šviesūs žmonės, nauji politikoje, tačiau patyrę, ką reiškia atsakomybė. Jie puikūs savo sričių specialistai, jauni profesionalai, nuoširdžiai mylintys Klaipėdą. Neabejoju, kad visų mūsų pastangomis pavyks įveikti sąstingį, kuriame įstrigusi Klaipėda. Dirbsime skaidriai ir atvirai, įsiklausydami į Jūsų ir visų klaipėdiečių nuomones bei pasiūlymus.

 

Kviečiu dalyvauti rinkimuose ir pasirinkti teisingai!

 

MANO SVARBIAUSIOS PROGRAMINĖS NUOSTATOS

 

 1. MIESTO VALDYMAS – ATVIRAS VISUOMENEI IR NEPAKANTUS KORUPCIJAI
 • Tobulinsiu miesto valdymą, priimdama skaidrius ir su klaipėdiečiais aptartus sprendimus.
 • Sieksiu, kad savivaldybė vykdytų tik skaidrius ir pagrįstus viešuosius pirkimus.
 • Užtikrinsiu, kad visi valdžios priimami sprendimai ir informacija būtų viešai prieinama gyventojams.
 • Įkursiu merui patariančią, atvirai veikiančią visuomeninę viešojo valdymo tobulinimo komisiją, į kurią pakviesiu akademinės bendruomenės, verslo, visuomeninių organizacijų, klaipėdiečių bendruomenių atstovus ir kuri sieks miesto valdymą priartinti prie klaipėdiečių lūkesčių.
 1. GERESNĖ GYVENIMO KOKYBĖ MIESTO GYVENTOJAMS
 • Pasieksiu, kad Klaipėdos miesto gyventojų skaičius augtų dėl gerėjančios ekonominės, kultūrinės ir socialinės aplinkos.
 • Inicijuosiu pietinių miesto gyvenamųjų rajonų kompleksinį atnaujinimą ir pertvarkymą.
 • Sieksiu, kad mieste atsirastų daugiau patogiai įrengtų vaikų žaidimų aikštelių, kad būtų atnaujintos ir sutvarkytos labiausiai miestiečių pamėgtos viešosios erdvės, parkai, skverai, pritaikant juos žmonėms su negalia.
 • Padėsiu miesto senjorams pasijusti reikalingiems savame mieste. Jų organizacijoms ir meno kolektyvams suteiksiu erdvę savivaldybei priklausančiose patalpose.
 1. SAUGI MOKYKLA, KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS IR ĮDOMUS KULTŪRINIS GYVENIMAS
 • Neleisiu politizuoti mokyklų vadovybės, į mokyklų vadovų skyrimo procesą įtraukdama mokytojų kolektyvus ir mokinių tėvus.
 • Pasieksiu, kad mokyklose per mokslo metus būtų įgyvendinti mažiausi du moksleivių pilietiškumą ir patriotiškumą ugdantys projektai.
 • Skatinsiu savivaldos, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, kad Klaipėda taptų patraukliu regiono švietimo centru, pritraukiančiu paklausių kompetencijų studijų programas.
 • Sieksiu, kad Klaipėda taptų regiono kultūros centru, neapsiribojant vos keletu renginių, o pritraukiant įvairesnius meno atlikėjus bei ES lėšas kultūrinės paskirties objektams statyti.
 1. IŠSKIRTINIS DĖMESYS INVESTICIJŲ, DARBO VIETŲ KŪRIMUI IR SMULKAUS BEI VIDUTINIO VERSLO SKATINIMUI
 • Pasieksiu, kad mieste būtų įkurta „Investuok Lietuvoje“ biuro atstovybė.
 • Įkursiu miesto investuotojų forumą.
 • Spręsiu smulkiam ir vidutiniam verslui aktualius klausimus, atsižvelgdama į visuomeninės komisijos rekomendacijas.
 • Sieksiu sukurti efektyvų dialogą ir bendradarbiavimą tarp savivaldybės, vietos švietimo įstaigų ir verslo, kad mokymo įstaigos atsižvelgtų į darbo rinkos poreikių prognozes.
 • Atgaivinsiu senamiestį, sudarydama palankias sąlygas čia plėtotis verslams, turizmo, poilsio ir pramogų infrastruktūrai.

                                                                 Agnė Bilotaitė