Liberalai Klaipėdai kelia provincijos miestelio tikslus

TS-LKD Frakcijos Klaipėdos miesto Taryboje nariai spaudos konferencijoje
TS-LKD Frakcijos Klaipėdos miesto Taryboje nariai spaudos konferencijoje

Liepos 30 dieną Klaipėdos miesto savivaldybės taryba valdančiosios daugumos balsais patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos prioritetus. Opozicinės Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovai surengtoje spaudos konferencijoje išsikeltus prioritetus įvertino kaip neambicingus ir tinkamus provincijos miesteliui, o ne Klaipėdai.

„Liberalų inicijuotas Klaipėdos miesto „penkmečio planas“  nuvilia savo gėdingai menku užmoju. Žvelgiant į išsikeltus prioritetus galima drąsiai pasakyti, kad visi, išskyrus vieną, iškelti prioritetai vienodai tiktų kiekvienam Lietuvos rajono centrui, turinčiam 10 000 gyventojų. Visiškai nesuvokiamas Klaipėdos unikalumas – privalumai, kuriuos būtina išnaudoti, ir skubaus sprendimo reikalaujančios problemos, tokios kaip senamiesčio mirtis“ – teigė TS-LKD frakcijos pirmininkas prof. Rimantas Didžiokas.

„Iš prioritetų galutinai matyti, kad ir toliau bus ignoruojama didžiausia Klaipėdos problema – gyventojų skaičiaus mažėjimas. Nuolatos tuštėjantis ir jau dešimtis tūkstančių gyventojų praradęs miestas liberalams neatrodė problema rinkimų metu, neatrodo ir dabar. Siūloma didinti jaunimo užimtumo centrų skaičių, tačiau užsimerkiama prieš faktą, kad mažėja paties jaunimo“ – esminį kadencijos veiklos prioritetų trūkumą akcentavo TS-LKD frakcijos narys Arūnas Barbšys.

TS-LKD atstovai taip pat siūlo į savivaldybės Kontrolės  komiteto 2015 m. II pusmečio veiklos programą įtraukti bendrovių, kuriose Klaipėdos miesto savivaldybė valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų, atliktų nepriklausomų auditų ir išvadų svarstymą. Siūloma apsvarstyti bendrovių „Gatvių apšvietimas“, „Klaipėdos autobusų parkas“, „Naujasis turgus“, „Vildmina“, „Klaipėdos vanduo“, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, „Klaipėdos energija“ ir „Senasis turgus“ audito išvadas, tačiau valdančiosios daugumos atstovai, panašu, iki šiol vengia tokio tyrimo.

Savivaldybės tarybos patvirtintame plane numatyta dvidešimt bendro pobūdžio ir su konkrečiais projektais susijusių prioritetų. Ne vienas iš jų kartoja praėjusios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos darbo kadencijos veiklos prioritetus.

Leave a Reply